Ifølge Stavanger Aftenblad var underskuddet i Stavanger Renovasjon hele 9,1 millioner kroner i fjor. I desember ble det anslått et underskudd på 6,8 millioner kroner av en omsetning på snaue 80 millioner kroner. Ifølge Stavanger Aftenblad var underskuddet i Stavanger Renovasjon hele 9,1 millioner kroner i fjor. I desember ble det anslått et underskudd på 6,8 millioner kroner av en omsetning på snaue 80 millioner kroner. - Styret og daglig ledelse i Stavanger Renovasjon KF skal møte rådmann Ole Hetland og kommunens politiske ledelse 27. januar. Både styre og ledelse må være forberedt på å bli skiftet ut hvis eieren, Stavanger kommune, ønsker det, sier styreleder Ellen Solheim til avisen.