Solstad Offshore ASA har inngått kontrakt med subseaservice-selskapet DeepOcean AS for leie av `Normand Tonjer`. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende kontrakt og har en varighet på minimum 200 dager fra 1. april 2005. Solstad Offshore ASA har inngått kontrakt med subseaservice-selskapet DeepOcean AS for leie av `Normand Tonjer`. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende kontrakt og har en varighet på minimum 200 dager fra 1. april 2005. I tillegg har befrakter opsjon til å beholde båten i de gjenværende dagene i frem til 1. april 2006.DeepOcean AS har også opsjon til å beholde `Normand Tonjer` på tilsvarende kontraktsbetingelser for ytterligere to sesonger.Verdien av kontrakten for den faste perioden er om lag 22 millioner kroner.