Schlumberger Inc melder om et nettoresultat (etter spesielle poster) på 55 cent per aksje i fjerde kvartal, mot 30 cent i samme periode året før. Schlumberger Inc melder om et nettoresultat (etter spesielle poster) på 55 cent per aksje i fjerde kvartal, mot 30 cent i samme periode året før. Resultatet steg i takt med høyere boreaktivitet.Resultat per aksje fra videreført virksomhet ,eksklusive engangsposter, var på 59 cent, mot 31 cent året før. Ifølge Thomson Financial var det ventet et resultat på 56 cent.