Styreleder Morten Andersen i GGS har i dag kjøpt 10.000 GGS-aksjer til kurs 6,78 kroner. Dette er gjort gjennom det heleide selskapet Navigator Strategi & Utvikling. Styreleder Morten Andersen i GGS har i dag kjøpt 10.000 GGS-aksjer til kurs 6,78 kroner. Dette er gjort gjennom det heleide selskapet Navigator Strategi & Utvikling. Etter dette sitter Andersen på 120.000 aksjer og 470.000 opsjoner.