Svak produksjonsvekst

Norsk industriproduksjon viste svak vekst siste periode.

Næringsliv

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser en svak vekst i norsk industriproduksjon i perioden fra september til november 2004. Produksjonen av innsatsvarer, konsumvarer og investeringsvarer har hatt en liten økning.Produksjonsindeksen for industrien viser en prosentvis endring på 0,9 prosent for perioden november 2003 til november 2004.

Nyheter
Næringsliv