Det er sluttet 10 VLCC-er fra Gulfen i dag. Ni av skipene går østover. Syv av disse får ifølge Reuters uendrede rater i intervallet worldscale (WS) 70-72,5, mens de siste to får henholdsvis WS 65 og 78,5. Rater rundt WS 70 tilsvareren inntjening på rundt 37.000 dollar per dag.Det tiende VLCC-skipet, som går til US Gulf, får WS 70.