Tar pulsen på industrien

Ferske tall tar pulsen på norsk industri. Slik gikk det med de norske innkjøpssjefene i desember.

Næringsliv

Tall fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) og Fokus Bank viser at den norske innkjøpssjefstatistikken falt fra 52,8 i november til 52,5 i desember, ifølge Reuters. Tallene er ikke sesongjustert.Indeksen er satt opp etter modell av den amerikanske Industrial Purchasing Manager Index, en av USAs viktigste og mest kjente konjunkturindikatorer. Den norske PMI er et samarbeid mellom NIMA og Fokus Bank, og måler aktivitetsendringer i norsk industri basert på månedlige undersøkelser blant et fast panel på om lag 300 innkjøpssjefer i tilvirkningsindustrien.Målet med Norsk PMI er i følge de to å få en hurtig konjunkturindikator for norsk økonomi.

Nyheter
Næringsliv