Amerikanske myndigheter melder om et fall på 0,1 prosent i konsumprisindeksen i desember i forhold til måneden før. Det var ifølge Bloomberg ventet en uendret utvikling i perioden.Eksklusive mat og energi steg prisene 0,2 prosent. På årsbasis steg prisene 3,3 prosent, mens kjerneinflasjonen seg 2,2 prosent.