Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt med 48.000 personer til 319.000 personer pr. 15. januar, viser tall fra landets myndigheter.Analytikerne hadde ifølge Bloomberg ventet et fall på 22.000 personer til 345.000 personer. I forrige uke ble antall ledighetssøkende revidert til 367.000 personer.