Varsler inspeksjon

Kredittilsynet varsler tilsynssak i Visma etter rapporter om mangelfull regnskapsføring.

Næringsliv

DN forteller at Kredittilsynet varsler tilsynssak i Visma etter rapporter om mangelfull regnskapsføring for Statoil-stasjonene. En inspeksjon i Vismas lokaler skal finne sted i løpet av januar.Visma inngikk avtale med Statoil i juni 2003, en avtale som har vsit seg problematisk for Visma. Flere Statoil-forhandlere har beskrevet et system hvor det er umulig å få ut resultatrapporter. Tilsynet kommer nå på banen fordi Visma er en autorisert regnskapsfører.Visma-sjef Øystein Moan sier han er klar for inspeksjon og at det virker som om systemet er i orden nå.

Nyheter
Næringsliv