- Viktig kontrakt

Prosafe melder om viktig kontrakt for Safe Scandinavia.

Næringsliv

Prosafe Rigs Limited, et heleid datterselskap av Prosafe Rigs Limited, et heleid datterselskap av Prosafe ASA, har mottatt hensiktsmelding fra Bechtel Overseas Corporation for bruk av bolig- og serviceriggen Safe Scandinavia i forbindelse med kompresjonsprojektet på Miskar-plattformen utenfor Tunisia. British Gas Tunisia Limited er operatøren på Miskar-feltet. har mottatt hensiktsmelding fra Bechtel Overseas Corporation for bruk av bolig- og serviceriggen Safe Scandinavia i forbindelse med kompresjonsprojektet på Miskar-plattformen utenfor Tunisia. British Gas Tunisia Limited er operatøren på Miskar-feltet. Prosafe anser denne kontrakten som viktig siden den åpner et nytt geografisk område og sikrer arbeid i vintersesongen, når riggen tradisjonelt har vært uten beskjeftigelse. Denne kontrakten øker Safe Scandinavia sin utnyttelsesgrad i 2005 fra 35 til 56 prosent.Kontrakten utenfor Tunisia vil ha en varighet på 80 dager eksklusive mobilisering og demobilisering på rundt 21 dager hver vei mellom Nordsjøen og lokasjonen i Tunisia. Oppstart på feltet er planlagt rundt 21. januar 2005.Kontraktsverdien er om lag syv millioner dollar, inklusive en total dagratekompensasjon på 1,7 millioner dollar for en anslått mobilisering og demobilisering på 42 dager.

Nyheter
Børs