Skal vi tro påstandene påhar oppfinneren John Parkinson brukt ikke mindre enn ni år av sitt liv på å forske fram en mer effektiv plassering av tastene på et PC-tastatur. I dag er resultatet klart (og patentert) i form av et fargerikt brett som ser ut som det kommer rett fra leketøysbutikken.Det er langtfra første gang at noen forsøker å vri verdens tastaturfingre vekk fra det standardiserte utlegget. Parolen har alltid vært at den sedvanlige QWERTY-plasseringen faktisk ble laget for å hemme hastighet snarere enn å fremme den. Historien vil ha det til at denne tasteplasseringen fra 1873 ble valgt fordi den tids skrivemaskiner ikke tålte for hyppig hamring uten at bokstav-armene låste seg i hverandre.Det nye og kreative utlegget som nå lanseres er laget for best mulig ergonomi noe skal gjøre det lettere å skrive raskt. Det påstås at bokstavene er enklere å finne, og at tastene er plassert slik at det blir mer naturlig for hånden å bruke dem. Ettersom det også er langt færre taster enn på et vanlig tastatur, blir også størrelsen mindre, noe som blant annet kunne kommet bærbare maskiner til gode.Det er vel og bra med overbevisende argumenter og gode løsninger, men som kjent skal det mer til enn som så. Vi antar at QWERTY kommer til å pryde også fremtidens PCer, selv om det kunne vært fristende å prøve noe nytt...