Belships om fremtiden

Belships mener tørrlastmarkedet er avhengig av fortsatt vekst i Kina for å absorbere tilveksten i flåten.

Næringsliv

Tørrlastrederiet Belships melder om et resultat før skatt på 2,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2004, sammenlignet med 4,7 millioner dollar i samme periode året før. Tørrlastrederiet Belships melder om et resultat før skatt på 2,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2004, sammenlignet med 4,7 millioner dollar i samme periode året før. Belships driftsinntekter var i fjerde kvartal 2004 18,6 millioner dollar, mot 19,0 millioner dollar året før. Selskapets driftsresultat ble 2,0 millioner dollar, mot 4,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2003.Nedgangen i driftsresultat for fjerde kvartal kan i stor grad forklares med forskyvninger av inntekter i forbindelse med dokking av skip, samt noe økning i driftskostnadene.Tørrlastmarkedet reflektert ved The Baltic Dry Index nådde nye historiske høyder i fjerde kvartal, men mot slutten av kvartalet falt ratene betydelig tilbake. Dette gjenspeiler den fine balansen som eksisterer mellom tilbud og etterspørsel, slik at små variasjoner i for eksempel havneopphopning kan slå kraftig ut i ratene på spotmarkedet.FremtidsutsikterInn i 2005 har tørrlastratene vist en betydelig volatilitet. I løpet av inneværende år og 2006 skal det begge år leveres om lag 20 millioner dødvekttonn. Ettersom det hittil ikke har vært solgt tonnasje av betydning til skrap er markedet avhengig av fortsatt vekst i Kina for å absorbere denne tilveksten. Alle handymax-skipene samt M/S Anangel Express vil fortsette på sine certepartier gjennom første kvartal, heter det i kvartalsrapporten.

Nyheter
Børs