Entreprenørfirmaet Kruse Smith AS godtar millionbot fra Økokrim for ulovlig prissamarbeid og hvitvasking av penger. Våren kan bli enda tøffere for andre entreprenører som mistenkes for ulovlig samarbeid i milliardklassen.- Saken mot Kruse Smith AS er en del av en større etterforskning av prissamarbeid i bygg- og anleggssektoren. Vi forventer flere påtaleavgjørelser i løpet av våren, sier førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim til NTB.Kruse Smith AS har akseptert et forelegg på 1 million kroner for prissamarbeid og hvitvasking av penger. Kristiansand-selskapet får inndratt ytterligere 999.600 kroner som det fikk av NCC Construction AS som oppgjør for prissamarbeidet, skriver Fædrelandsvennen.Men det kommer flere saker. Konkurransetilsynet mener de kan bevise ulovlig samarbeid på anbud til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Det handler om Gardermobanen, hovedflyplassen, veier, bruer og kaier i elleve fylker. Det ulovlige samarbeidet skal gå så langt tilbake som til 1994 og ifølge Aftenposten kan omfanget av kartellskandalen være hele 5 milliarder kroner.Avgjørelsen i de svært alvorlige sakene er blitt forsinket, blant annet av at Roscher selv var aktor i den enda mer omfattende Finance Credit-saken.Roscher fastslår at det ligger an til påtalevedtak denne våren, og understreker at disse avgjørelsene kan bli alt fra tiltale til henleggelse. (©NTB)