Det er i varehandelen det smøres mest, forteller DN idag. Stadig flere bedriftsledere blir forsøkt smurt av forretningsforbindelser, og en ny undersøkelse viser at smøringen har tiltatt det siste året.Samtidig har tiltroen til egen bransje forbedret seg noe. I 2003 mente en av fire bedriftsledere at egen bransje var korrupt. Nå sier en av fem at dette er tilfelle.