Innsidere selger aksjer

Innsider i Fred. Olsen innløser opsjoner, og selger.

Næringsliv

Ledende ansatte i Fred. Olsen Energy har innløst 167.165 opsjoner i selskapet til kurs 7,90, 40 og 85 kroner, ifølge en børsmelding. Ledende ansatte i Fred. Olsen Energy har innløst 167.165 opsjoner i selskapet til kurs 7,90, 40 og 85 kroner, ifølge en børsmelding. Samtidig har primærinnsidere i selskapet innløst 133.333 opsjoner og solgt 133.333 aksjer i markedet til kurs 93,5292 kroner.Gjennom utstedelsen av opsjonene har selskapet redusert sin beholdning av egne aksjer fra 2.901.394 til 2.734.229.Antall gjenværende utestående opsjoner i selskapet er 111.102.

Nyheter
Børs