DN forteller i dag om skattemyndighetenes nye våpen i jakten på unndratte skattemidler. Det dreier seg om det nye Valutaregisteret som skal gi myndighetene oversikt over pengetransaksjoner på tvers av landegrensene. I Valutaregisteret skal alle grensekryssende pengebevegelser registreres.Registeret vil også inneholde informasjon om utenlandske kredittkort som brukes i Norge samt norske kredittkort som brukes i utlandet.- Vi kan se på transaksjoner med skatteparadiser som gjøres i Norge. Hvis du sender valuta til Jersey, har vi informasjon om det, sier seniorrådgiver Henry Larsen i Skattedirektoratet ifølge avisen.