Belships har tidligere inngått en avtale om innbefraktning av et produkttank skip på 48.000 dwt med levering årsskiftet 2006/07. Belships har tidligere inngått en avtale om innbefraktning av et produkttank skip på 48.000 dwt med levering årsskiftet 2006/07. Dette skipet er ifølge en børsmelding nå sluttet videre på et 5-års tidscerteparti til en rate som vil gi et nettoresultat for Belships på ca. 800.000 dollar per år.