Olsen kjøper FOE

Nærstående til Anette S. Olsen har kjøpt seg opp i Fred. Olsen Energy.

Næringsliv

Nærstående til primærinnsider Anette S. Olsen har i dag kjøpt 2.100 aksjer i Fred. Olsen Energy ASA til kurs 94,25 kroner per aksje. Nærstående til primærinnsider Anette S. Olsen har i dag kjøpt 2.100 aksjer i Fred. Olsen Energy ASA til kurs 94,25 kroner per aksje. Beholdningen av Fred. Olsen Energy-aksjer etter denne transaksjonen er 18.100 aksjer.

Nyheter
Børs