Fred. Olsen Energy meldte om et EBITDA-resultat, eksklusive ekstraordinære poster, på 107,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot 132,6 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet en EBITDA på 113 millioner kroner. Fred. Olsen Energy meldte om et EBITDA-resultat, eksklusive ekstraordinære poster, på 107,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot 132,6 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet en EBITDA på 113 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 122,2 millioner kroner, sammenlignet med minus 38,6 milllioner kroner i 2003.Driftsinntektene steg fra 509,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2003 til 569,5 millioner kroner i fjor. Her lå forventningen på 524 millioner kroner.