Norske selskaper betalte inn 1,1 milliarder kroner for mye i toll og avgifter i fjor, skriver Aftenposten. Billigste tollspeditør kan lett bli den dyreste.- Vi føler oss sikre på at det ligger minimalt med bevisst svindel i disse tallene. Dette er enkle feil i utfylling av tolldeklarasjonene, og må ikke forveksles med bevisst triksing som tollrevisorene avslører på kontrollbesøk i eksport- og importbedriftene, sier kontrolldirektør Roar Weltzien i toll- og avgiftsdirektoratet.Ifølge direktøren blir det bare spekulasjoner å anslå andelen av speditørenes slurv som avsløres.Blant avløsrte slurvefeil trekker avisen frem blant annet en punsjefeil i tolldeklarasjonen og en forveksling av japanske yen med dollar.