Bestiller jack-up

Odfjell Invest utøver opsjon når det gjelder bygging av jack-up-rigg.

Næringsliv

Odfjell Invest utøver sin opsjon på å bygge en rigg nummer to ved Keppel Fels-verftet i Singapore. Riggen koster 121 millioner dollar. Dette betyr også at betingelsen for å gjennomføre en emisjon på 2,5 millioner aksjer innfris. Odfjell Invest utøver sin opsjon på å bygge en rigg nummer to ved Keppel Fels-verftet i Singapore. Riggen koster 121 millioner dollar. Dette betyr også at betingelsen for å gjennomføre en emisjon på 2,5 millioner aksjer innfris. Det skal dessuten arrangeres en etterfølgende emisjon på inntil 500.000 aksjer. Tegningsperioden løper fra 23. mars til 8. april.

Nyheter
Børs