Golden Ocean melder om et nettoresultat på 1,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2004, mens driftsresultatet beløp seg til 2,0 millioner dollar. De totale driftsinntektene var på 4,9 millioner dollar. Golden Ocean melder om et nettoresultat på 1,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2004, mens driftsresultatet beløp seg til 2,0 millioner dollar. De totale driftsinntektene var på 4,9 millioner dollar. Ved nyttår hadde selskapet en kontantbeholdning på 19,9 millioner dollar.