Overskudd: 17,8 milliarder

Handelen med utlandet fortsetter å gi et stabilt milliardoverskudd. Her er desember-tallene.

Næringsliv

Driftsbalansen overfor utlandet viste et overskudd på 17,8 milliarder kroner i desember 2004, viser foreløpige tall ifølge Statistisk sentralbyrå. Det betyr et nogenlunde stabilt overskudd sammenlignet med tilsvarende periode året før, da overskuddet var 18 milliarder kroner.Vare- og tjenestebalansen fikk et overskudd på 17,3 milliarder i julemåneden, mot 21,1 milliarder i 2003. Rente- og stønadsbalansen viste et overskudd på 0,4 milliarder, mot negative 3,1 milliarder året før.Det ble eksportert varer for i alt 45,7 milliarder kroner i desember, hvilket er en oppgang på 2,1 milliarder kroner sammenlignet med samme måned i 2003. Import av varer viste en oppgang på 5,4 milliarder kroner i samme tidsrom, og endte på 30,7 milliarder kroner.

Nyheter
Næringsliv