750 mill. Aspiritus-aksjer

Aspiritus har utstedt 750 millioner aksjer, som verdsettes til en euro. Så mye får WGI-medlemmene.

Næringsliv

Eieren av WGI, Pacific Delta Investments Ltd. (PDIL), vil gi de tidligere WGI-medlemmene aksjer i Aspiritus, tilsvarende inntil 16,67 prosent av aksjene, for å kvitte seg med sine forpliktelser overfor disse.I overgangserklæringen med Aspiritus har PDIL forpliktet seg til å gi fra seg inntil 125 millioner aksjer til kurs 1 euro, verdsatt av PDIL til totalt en milliard kroner.Nå mener Hegnar.no at det ikke er veldig interessant hvor mange aksjer det er snakk om eller hvilken kurs som settes. Det er også slik at, styret under de lover som gjelder på Curacao, der selskapet er registrert, og selskapets statutter, kan utstede nye aksjer eller kvitte seg med aksjer som det selv finner passende.Dette tror vi ikke på Med den forhistorien WGI også har som pyramideselskap er Aspiritus i våre øyne ikke verdt noe som helst, og vi har ingen tro på at det kommer til å bli det ledelsen og styret hevder.Her er vi enig med advokat Sylte, som tror virksomheten vil få problemer fordi medlemmene ikke kommer til å benytte seg av tjenestene. Underforstått at de kanskje er smartere enn Aspiritus-ledelsen tror.Han sier også til Hegnar.no at han tror medlemmene vil få skylden for at Aspiritus ikke lykkes.Diskuter Aspiritus her.

Nyheter
Næringsliv