Riggmegler om markedet

- Vi ser ingen tegn til at det snur, sier riggmegler.

Næringsliv

Riggmegler Morten Mæhle i Fearnley Offshore tror ifølge DN ikke det sterke markedet for offshore lete- og produksjonsboring vil svekke seg med det første. Riggmegler Morten Mæhle i Fearnley Offshore tror ifølge DN ikke det sterke markedet for offshore lete- og produksjonsboring vil svekke seg med det første. - Vi er positive til markedet, og ser ingen tegn til at det snur, sier han.Megleren peker på kombinasjonen av høye oljepriser og pene overskudd for oljeselskapnee, noe som er en driver for økt leting og utvikling av nye felt.

Nyheter
Børs