- Stor betydning

- Enigheten om en omfattende modernisering av pensjonssystemet vil få stor betydning, mener sjeføkonom Tormod Andreassen.

Næringsliv

- Enigheten mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en omfattende modernisering av pensjonssystemet vil få stor betydning for både næringslivet og folk flest, sier sjeføkonom Tormod Andreassen i SpareBank 1 Gruppen. - Siden reformen blir støttet av et bredt flertall på Stortinget, vil vi få et forutsigbart og bærekraftig pensjonssystem for lang tid fremover som vil få stor betydning for folks sparevaner og næringslivets personalkostnader, sier han.Det moderniserte pensjonssystemet dreier seg i stor grad om en grunnleggende sikring av folks økonomi på langs sikt, og kjernen i dette vil være hvor stor del av inntektene som skal spares i dag og i fremtiden. Pensjonsreformen vil få stor betydning for sparingen til folk flest.

Nyheter
Næringsliv