Spencer Trading Inc., et selskap kontrollert av styremedlem i Imarex ASA, Arne Blystad, har onsdag 1. juni 2005 kjøpt 287.300 Imarex-aksjer fra Spencer Finance Corp. og Hermanas AS, to selskaper kontrollert av Arne Blystad med nærstående, til kurs 73 kroner per aksje. Spencer Trading Inc., et selskap kontrollert av styremedlem i Imarex ASA, Arne Blystad, har onsdag 1. juni 2005 kjøpt 287.300 Imarex-aksjer fra Spencer Finance Corp. og Hermanas AS, to selskaper kontrollert av Arne Blystad med nærstående, til kurs 73 kroner per aksje. Etter dagens transaksjon er beholdning av Imarex-aksjer kontrollert av styremedlem Arne Blystad med nærstående uforandret på 287.300 aksjer.