Kværner har sendt ut en børsemelding der det henvises til pressemelding sendt til markedet 14. april 2005. Det er i dag inngått endelige avtaleverk med Overseas Shipholding Group, Inc. om leie (bareboat) av ti Veteran MT-46 Jones Act produkttankere som skal bygges ved Kvaerner Philadelphia Shipyard, Inc. (KPSI). Kværner har sendt ut en børsemelding der det henvises til pressemelding sendt til markedet 14. april 2005. Det er i dag inngått endelige avtaleverk med Overseas Shipholding Group, Inc. om leie (bareboat) av ti Veteran MT-46 Jones Act produkttankere som skal bygges ved Kvaerner Philadelphia Shipyard, Inc. (KPSI). Leieavtalene mellom datterselskaper av American Shipping Corporation, et selskap eiet av Kværner ASA, og datterselskaper av OSG, er i første omgang inngått for henholdsvis fem og syv år, med mulighet for forlengelse for leietager.Leieavtalene har for Kværner en antatt verdi på nærmere 3,2 milliarder kroner (500 millioner dollar). Avtalen er betinget av godkjennelser fra amerikanske myndigheter.