Ferske tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks, den såkalte ISM-indeksen, falt fra 53,3 poeng i april til 51,4 poeng i mai. Ferske tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks, den såkalte ISM-indeksen, falt fra 53,3 poeng i april til 51,4 poeng i mai. På forhånd var det ventet en indeks på 52 poeng.