Nærstående til styreformann Kristian Eidesvik, Caiano Ship AS, har kjøpt 135.000 aksjer i Wilson ASA til kurs 20,6341 kroner.Ny beholdning aksjer er 28.977.400, tilsvarende 68,64 prosent.