Luxo ASA selger sin andel i selskapet Luxo Prosjekt AS, opplyser selskapet. Luxo Prosjekt AS vil i forbindelse med transaksjonen skifte navn til Stokkan Lys Øst AS, samtidig som en avtale om distribusjon av Luxos produkter er inngått.