Eiendom og klippfisk er god butikk for Ålesund-familien Haagensen. I fjor tok pappa Bjarne og hans tre sønner ifølge Fiskaren ut 170 millioner kroner i utbytte. Pengene pløyes inn igjen i selskapet.- Vi er fornøyd med fjoråret, men er mer bekymret for fremtiden, fordi særlig KrF står for en lite industrivennlig politikk. For oss ser det ut som om det bare er Røkke-konsernet som skal få anledning til å eie trålere i Nord-Norge. Gjentatte ganger kommer vår og andres kapital fra Sunnmøre til kort når vi forsøker å få eierskap i trålere nordpå, sier Gunnar Haagensen.Ifølge avisen satser familien nå stort på produksjon av merkevareklippfisk av ferskt råstoff til Portugal. Derfor har de blitt medeiere i 12 kystbåter.