Industriomsetningen går stadig nedover, opplyser Statistisk sentralbyrå. Sesongjusterte tall viser en nedgang på 2,2 prosent i den siste tremånedersperioden, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Mye av skylden legges på konsumvarer, som bidrar sterkest til nedgangen.For norsk olje- og gassutvinning viser de sesongjusterte tallene en oppgang på 14,6 prosent fra forrige tremånedersperiode, og det er den høye oljeprisen som bidrar til denne sterke økningen. Sammenlignet med forrige tremånedersperiode ligger den gjennomsnittlige oljeprisen nærmere 20 prosent høyere i perioden februar-april.