Ny TGS-undersøkelse

TGS-Nopec starter opp 3D-undersøkelse i Mexicogulfen.

Næringsliv

TGS-Nopec har begynt å innhente seismiske 3D-data i Mexicogulfen i multiklientundersøkelsen "Sophie's Link". Ifølge selskapet dekker undersøkelsen et område som ligger mellom to eksisterende datasett innsamlet av TGS. har begynt å innhente seismiske 3D-data i Mexicogulfen i multiklientundersøkelsen "Sophie's Link". Ifølge selskapet dekker undersøkelsen et område som ligger mellom to eksisterende datasett innsamlet av TGS. Undersøkelsen skal foretas på mellom 20 og 1.000 meters dyp.

Nyheter
Børs