Olav Haugland i Olav Haugland i(WW ASA) har i dag solgt 6.430 aksjer av klasse A for 166,35 kroner per aksje i WW ASA. Haugland er primærinnsider i WW ASA. (WW ASA) har i dag solgt 6.430 aksjer av klasse A for 166,35 kroner per aksje i WW ASA. Haugland er primærinnsider i WW ASA. Etter transaksjonen er Olav Hauglands private beholdning av aksjer null aksjer av klasse A og 6.160 aksjer av klasse B.I tillegg har Haugland en opsjon til å kjøpe 5.000 A-aksjer i WW ASA under selskapets aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte.