I forrige uke ble ikke SSBs eksportstatistikk for laks publisert (tall for uke 21), og tallene for ukene 18-20 ble trukket tilbake. Dette hadde sin årsak i at mange lakseeksportører feilaktig inkluderte straffetoll pålagt av EU i eksportverdien. I forrige uke ble ikke SSBs eksportstatistikk for laks publisert (tall for uke 21), og tallene for ukene 18-20 ble trukket tilbake. Dette hadde sin årsak i at mange lakseeksportører feilaktig inkluderte straffetoll pålagt av EU i eksportverdien. Tallene er nå rettet opp, og i dag publiseres tall for uke 21 og 22, samt reviderte tall for ukene 18-20.Justeringen av grunnlagsmaterialet har ført til en nedjustering av verdiene og dermed lavere priser. Til tross for dette viser de reviderte tallene en stigende trend i prisene i den aktuelle perioden, men veksten er lavere enn det som først ble publisert.Kiloprisen de ulike ukene (mengde i tonn i parentes):
  • Uke 17: 24,90 (6.057)Uke 17: 24,90 (6.057)
  • Uke 18: 24,59 (5.955)Uke 18: 24,59 (5.955)
  • Uke 19: 25,27 (7.039)Uke 19: 25,27 (7.039)
  • Uke 20: 26,40 (5.925)Uke 20: 26,40 (5.925)
  • Uke 21: 25,98 (7.011)Uke 21: 25,98 (7.011)
  • Uke 22: 25,36 (6.599)Uke 22: 25,36 (6.599)