Smedvig øker investeringen i Eastern Drilling ASA fra 27,5 til 50 millioner dollar, som øker eierandelen i selskapet fra 10 prosent til 25 prosent. Smedvig øker investeringen i Eastern Drilling ASA fra 27,5 til 50 millioner dollar, som øker eierandelen i selskapet fra 10 prosent til 25 prosent. Investeringen er knyttet til byggingen av en ny 6. generasjon halvt nedsenkbar borerigg hvor Smedvig vil ha ansvar for byggeoppfølging, markedsføring og senere drift av riggen.Den halvt nedsenkbar boreriggen vil bli bygget ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Totale investeringskostnader er beregnet til 550 millioner dollar.Riggen er designet med dobbelt boretårn, dynamisk posisjonering og vil kunne bore ned til et havdyp på 3.000 meter. Dypvannsriggen vil bli bygget for operasjoner i nordområdene og miljøhensyn vil bli særskilt ivaretatt.Riggen vil være klar for levering fra verftet i fjerde kvartal 2007 og forventes å starte operasjon på første kontrakt i første kvartal 2008.Kontrakten mellom Eastern Drilling og Samsung-verftet inneholder en opsjon for bygging av identisk rigg på tilsvarende betingelser, som må erklæres innen 12 måneder fra signering av byggekontrakten.Smedvigs eierandel tas med forbehold om fullfinansiering.