Plageånden Freddy?

Atle Bergshaven tar full kontroll, men John Fredriksen kan bli brysom.

Næringsliv

For en måned siden inngikk Bjørn og Herman Bergshaven og deres mor Lisen Ugland Bergshaven en avtale om å selge sine i alt 60 prosent av Bergshav-rederiet i Grimstad til Frontline for 50 millioner dollar.Avtalen utløste forkjøpsretten Atle Bergshaven, og i går flagget han ifølge DN at han betaler 17,8 millioner dollar for 21,9 prosent av de stemmeberettigede aksjene. Dermed tar han full kontroll, og skyver familien ut over sidelinjen.Men det er grunn til å tro at striden neppe er over, skriver avisen, og legger til at Frontline kan bli en brysom minoritetsaksjonær.

Nyheter
Næringsliv