Smedvig-kontrakt

Smedvig inngår kontraktsforlengelse i Thailand.

Næringsliv

Tenderriggen T-3, hvor Tenderriggen T-3, hvor Smedvig har en eierandel på 49 prosent, har blitt tildelt en kontraktsforlengelse av PTT i Thailand. Produksjonsboreoppdraget har en varighet på rundt 14 måneder, fra november 2006 til ut 2007, med opsjon for ytterligere seks måneder. har en eierandel på 49 prosent, har blitt tildelt en kontraktsforlengelse av PTT i Thailand. Produksjonsboreoppdraget har en varighet på rundt 14 måneder, fra november 2006 til ut 2007, med opsjon for ytterligere seks måneder. Kontraktsverdien er beregnet til rundt 20 millioner dollar (125 millioner kroner) for den faste perioden.

Nyheter
Børs