Aker Kværner-kontrakt

Briter inngår kontrakt med Kjell Inge Røkkes Aker Kværner.

Det britiske energiselskapet Centrica har tildelt Aker Kværner en kontrakt i forbindelse med vedlikehold og resertifisering av sikkerhetsventiler knyttet til operasjoner i Morecambe Bay. Det britiske energiselskapet Centrica har tildelt Aker Kværner en kontrakt i forbindelse med vedlikehold og resertifisering av sikkerhetsventiler knyttet til operasjoner i Morecambe Bay. Kontrakten, som omfatter ni offshore plattformer, tre anlegg på land, starter umiddelbart. Kontraktperioden er etter planen fem år pluss opsjon på ytterligere to ganger ett år.