Fond kjøper Eidesvik Offshore

Pareto flagger aksjekjøp i Eidesvik Offshore.

Aksjefond forvaltet av Pareto Forvaltning har 23. november kjøpt 11.400 aksjer i Eidesvik Offshore. Fondene eier per i dag 1.512.000 aksjer i Eidesvik Offshore. Dette tilsvarer 5,01 prosent av aksjene i selskapet.Aksjefond forvaltet av Pareto Forvaltning har 23. november kjøpt 11.400 aksjer i Eidesvik Offshore. Fondene eier per i dag 1.512.000 aksjer i Eidesvik Offshore. Dette tilsvarer 5,01 prosent av aksjene i selskapet.