GEO med britisk oppkjøp

GEO ASA kjøper selskap i Skottland for nesten 150 millioner kroner.

GEO ASA har med visse forbehold inngått en avtale om kjøp av Century Subsea Ltd. Kjøpesummen, inklusive overtagelse av netto rentebærende gjeld, er avtalt til rundt 12,8 millioner pund basert på balanse per 30. juni 2005. Det tilsvarer 146,7 millioner kroner. GEO ASA har med visse forbehold inngått en avtale om kjøp av Century Subsea Ltd. Kjøpesummen, inklusive overtagelse av netto rentebærende gjeld, er avtalt til rundt 12,8 millioner pund basert på balanse per 30. juni 2005. Det tilsvarer 146,7 millioner kroner. Century Subsea er ifølge GEO ASA en ledende leverandør av et bredt spekter av tjenester innen offshore konstruksjonsstøtte markedet. Selskapet ble etablert i 2000 og har vist en fremragende evne til å levere prosjekter på tid og kost. Selskapet har vokst raskt internasjonalt og kan vise til gode finansielle resultater.Century Subsea har rundt 90 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Aberdeen (Skottland) og en betydelig virksomhet i Houston og et mindre kontor i St John`s i Canada.Les hele GEO-meldingen her.