Golf, porno og blomster

Kontreadmiral Atle Karlsvik har reist mye på Forsvarets regning. Men det er ikke bare reiser han førte på reiseregningen.

Aftenposten.no forteller om kontreadmiral Atle Karlsviks reiseutgifter som nå granskes nærmere av Forsvaret. Admiralen er mistenkt for økonomisk mislighold og brudd på regelverket.Admiralens reiseregninger fra periode 2001 til 2005 viser at mannen ofte var på reisefot, men de viser også pengebruk på andre ting.Staten har ifølge avisen betalt for at Karlsvik skulle få dyrke sin golfinteresse, men også for blomster, sentetøy, pornoblad og tivoli-besøk.