Her er Borgestad-tallene

Borgestad tjener mindre penger enn før, men ser klar bedring i industri-og eiendomsvirksomheten.

Borgestad melder om et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner i tredje kvartal i år, mot 6,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble forbedret fra 4,8 millioner kroner i fjor til 7,7 millioner kroner i år. melder om et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner i tredje kvartal i år, mot 6,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble forbedret fra 4,8 millioner kroner i fjor til 7,7 millioner kroner i år. Borgestad kunne bokføre netto driftsinntekter på 92,6 millioner kroner, ned fra 99,7 millioner kroner i fjor.Selskapet rapporterer om betydelig resultatfremgang på industrivirksomhetenFremtidenStyret forventer på årsbasis et fortsatt tilfredsstillende driftsresultatet for shippingvirksomheten og en klar bedring i driftsresultatet for industrivirksomheten og eiendomsvirksomheten. Resultatet for shippingvirksomheten er følsomt for svingninger i USD-kursen.Her er hele meldingen fra Borgestad:"BOR - RAPPORT 30.09.05Published: 10:08, 18.nov.2005- Driftsinntekter NOK 331,6 mill - Driftsoverskudd NOK 33,6 mill - Blitt tildelt store sementprosjekter på industrisiden - Betydelig resultatfremgang på industrivirksomheten - Forventning om fortsatt tilfredstillende driftsresultat for shippingvirksomheten og en klar bedring av driftsresultatet på industrisiden - Avgjørelse i voldgiftsaken med Westwood.DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.05 - IFRSKonsernet hadde i perioden 01.01. - 30.09.05 driftsinntekter på NOK 331,6 mill. mot NOK 324,3 mill. pr. 30.09.04.Driftsoverskuddet for perioden utgjør NOK 33,6 mill. mot NOK 24,7 mill. i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet fremkommer etter belastning av ordinære avskrivninger på NOK 33,5 mill. (NOK 30,5 mill.). Periodens netto finanskostnader på NOK 40,0 mill. (NOK 18,0 mill.) inkluderer NOK 25,6 mill. (NOK 3,8 mill.) i disagio på valutalån.Periodens ordinære resultat før skattekostnad viser et underskudd på NOK 6,4 mill. (overskudd NOK 6,7 mill.). Justert for disagio er det en resultat fremgangen på NOK 9,0 mill. sammenlignet med samme periode i fjor.Konsernets driftsresultat fordeler seg som følger på virksomhetsområder (NOK - mill.):Pr. 30.09.05 Pr. 30.09.04Shipping 27,027,2Industri 6,23,3Eiendom 3,8- 3,1Morselskap - 3,4- 2,7Konsernets kontantstrøm i perioden var positiv med NOK 21,9 mill. I samme periode i fjor var kontantstrømmen positiv med NOK 19,2 mill.Selskapet har omarbeidet regnskapet til IFRS. Avstemming av regnskapet mot NRS er vedlagt.Shipping 3 av selskapets 5 open-hatch bulkskip har i perioden vært beskjeftiget på sine 5-års avtaler med Gearbulk.De øvrige 2 skip, WESTWOOD MARIANNE og WESTWOOD ANETTE, har fortsatt på sine tidscertepartier til Westwood Shipping Lines. Voldgiftsretten har nå konkludert med at skipene ikke skal tilbakeleveres på det nåværende tidspunkt. Det er derfor uklart når disse skip vil gå inn på sine langtidskontrakter med Gearbulk. Kostnader i forbindelse med voldgiftssaken er balanseført da fordelingene ikke er avklart.Inntjeningen i USD for våre skip i Gearbulk- poolen viser en økning fra foregående år.Industri Konsernets ildfast - virksomhet har hatt en klar positiv utvikling hittil i år selv om 3. kvartal er det svakeste pga sesongsvingninger. Driftsresultatet har økt med ca. 50 % sammenlignet med forrige år. Fremgangen omfatter alle 3 virksomhetsområder, `Stål, Sement og Brilliant Business`.I de siste månedene har selskapet vunnet betydelige sementprosjekter i Qatar og Pakistan til en verdi av SEK 63,1 mill. Disse prosjektene skal leveres både i 2005 og 2006. Som følge av dette har selskapet en betydelig ordrereserve.Eiendom Konsernets eiendomsvirksomhet omfatter 3 prosjekter under utvikling, hvorav kjøpesenteret i Gliwice i Polen er det største.Som tidligere meldt er det inngått avtale med GE Capital Golub angående en felles utvikling av kjøpesenteret i Gliwice i Polen. Denne transaksjonen ble gjennomført i oktober og det vil i den forbindelse realisere en gevinst på NOK 16,8 mill. i 4. kvartal. Arbeidet med utleie pågår for fullt og det er inngått bindende leiekontrakter på 24 % av arealet samt intensjonsavtaler for ytterligere 18 % av arealet. Selskapet forventer dessuten at det i nær fremtid blir inngått avtale med entreprenør og om byggelåns - finansiering.Borgestad Næringspark, som er etablert på fabrikkområdet til Borgestad Fabrikker, har utleid omlag 10.000 kvm av fabrikklokalene til ulike typer virksomhet.Videre har selskapet, sammen med andre interessenter, etablert Borgestad Utvikling AS, som har under utvikling et boligprosjekt med inntil 120 leiligheter. Vår eierandel i prosjektet er på 30 %. I denne forbindelse solgte vi tomten på Borgestadholmen og realiserte en gevinst på NOK 8,8 mill. som inngår i resultatet for 1. halvår.Utsiktene for 2005 Styret forventer på årsbasis et fortsatt tilfredsstillende driftsresultatet for shippingvirksomheten og en klar bedring i driftsresultatet for industrivirksomheten og eiendomsvirksomheten. Resultatet for shippingvirksomheten er følsomt for svingninger i USD-kursen."