Høye VLCC-rater

VLCC-inntjeningen fra Gulfen er oppe i 155.000 dollar per dag.

Tre VLCCer fra Gulfen er sluttet i dag. Ifølge Reuters holder ratene seg på et høyt nivå.To skip får worldscale (WS) 230. Det ene skipet går til India. Raten tilsvarer en inntjening på rundt 155.000 dollar per dag.Et skip til Kina får WS 215, tilsvarende rundt 140.000 dollar.