ODIM på børs i morgen

ODIM har sluttført emisjon og nedsalg. Selskapet går på børs i morgen.

ODIM ASA har torsdag morgen sluttført emisjon og nedsalg i investormarkedet, og selskapet er nå klart for notering på Oslo Børs. Første handelsdag vil være fredag 18. november, opplyses det i en børsmelding. ODIM ASA har torsdag morgen sluttført emisjon og nedsalg i investormarkedet, og selskapet er nå klart for notering på Oslo Børs. Første handelsdag vil være fredag 18. november, opplyses det i en børsmelding. Prisen i emisjonen ble fastsatt til 30 kroner per aksje, og selskapet har hentet inn totalt 54 millioner kroner i ny kapital. Det er utstedt totalt 1.800.000 nye aksjer i emisjonen. I annenhåndssalget ble det solgt 2.700.000 aksjer.Nedsalget ligger 718.820 aksjer under maksimalnivået som ble indikert i børsmelding datert 4. november.Etter emisjonen har ODIM ASA totalt utestående 10.953.460 aksjer og selskapet er verdsatt til 328,6 millioner kroner. Emisjonen øker antall aksjonærer til omkring 170.Til sammen om lag 20 prosent av etterspørselen i den institusjonelle delen av tilbudet er fra utenlandske investorer.- Styret er tilfreds med gjennomføringen av aksjesalget. Interessen som ODIM er møtt med i investormarkedet gir selskapet nødvendig trekkraft til å utvikles videre, sier styreformann Bjarte Bruheim i en kommentar.