Posten med milliardoppkjøp

Posten kjøper Frigoscandia (FSD HoldCo AB), som hadde milliardomsetning i fjor

Posten har inngått avtale om å kjøpe Frigoscandia (FSD HoldCo AB). Frigoscandia har en sterk nordisk posisjon innen termomarkedet for tredjepartslogistikk og transport, og blir et viktig bidrag til Postens videreutvikling av logistikkvirksomheten i Norden, heter det i en melding. Posten har inngått avtale om å kjøpe Frigoscandia (FSD HoldCo AB). Frigoscandia har en sterk nordisk posisjon innen termomarkedet for tredjepartslogistikk og transport, og blir et viktig bidrag til Postens videreutvikling av logistikkvirksomheten i Norden, heter det i en melding. Selger er fond i forvaltning av Triton og ledelsen i Frigoscandia. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse av konkurransemyndighetene i Norge og Sverige. Frigoscandia omsatte i fjor for to milliarder svenske kroner og har 1.000 ansatte.- Kjøpet av Frigoscandia er et ledd i Postens offensive satsing mot å tilby helhetlige nordiske løsninger til våre kunder. Posten møter økt konkurranse på en rekke områder, og dette oppkjøpet vil styrke oss også på hjemmemarkedet. Frigoscandia blir et viktig tilskudd til Postens logistikkvirksomhet, og gjør at Posten vil få en sterk posisjon innen et marked som er i kraftig vekst og som krever fremtidsrettede løsninger, sier konstituert konsernsjef Klaus-Anders Nysteen i Posten Norge AS.Frigoscandia vil bli opprettholdt som et eget selskap, innenfor Postens logistikkdivisjon. Ny styreleder i Frigoscandia blir konserndirektør Arne Bjørndahl i Posten Norge.