Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor

Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.

Publisert 16. nov. 2005 kl. 11.58
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 07.34
Lesetid: 6 minutter
Artikkellengde er 1436 ord
Visjon Bibel Center (VBC), eller VBC-Nødhjelp som de også kaller seg, hevder de bedriver nødhjelp og samler inn penger til fattige barn i Øst-Europa. Sannheten er at mesteparten av de donerte pengene aldri kommer frem (Kap. 22/04). Store deler av VBCs midler går til å finansiere TV-virksomhet eller eiendom.Ifølge Drammens Tidende har TV-kanalen TV Visjon Norge, med ansvarlig redaktør Jan Hanvold, nettopp punget ut 6,5 millioner kroner for store deler av den tidligere barnevernsinstitusjonen Åsgård i Øvre Eiker. Der skal de ekspandere, produsere fjernsyn og etablere kurs- og konferansesenter.TV Visjon Norge var i prinsippet konkurs i 2003. I virkeligheten er det stiftelsen Visjon Bibel Center som finansierer kjøpet.En gjennomgang av VBCs regnskaper viser at de brukte seks millioner kroner på eiendom også i 2003. I 2002 tok de ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten å redegjøre for det i årsberetningen eller i en note i regnskapet.VBCs hjemmeside på internett er nedlagt etter at Kapital omtalte stiftelsen i desember. Nå kaller de seg Visjon Norge Misjon, og samler inn penger via en fadderordning for fattige barn.- Jeg har bare én ting å si til deg, og det er ingen kommentar, sier predikant Jan Hanvold.- Du vil ikke engang si noe om ekspanderingen på Åsgård?- Nei, dette har jeg snakket om i lokalpressen. Så sånn er det.
Kapital tok en anonym telefon til TV Visjon Norge/VBC for å høre mer om den innbydende fadderordningen. Da fikk vi opplyst at de allerede har 120 faddere for barn i Georgia og 87 for barn i Etiopia, og at alle pengene kommer frem til barna.- Vi har rundt 200 barn i den fattige skolen i Etiopia, men vi har faddere for 87, sier damen hos TV Visjon Norge/VBC. - Sist trengte de skikkelig skolepulter og uniformer, og det kjøpte vi. Nå graver vi til toaletter og dusj på skolen, og neste steg er å lage kantine.- Hvor stor andel av pengene som doneres tilfaller barna?- Inntil i dag har vi sendt alle pengene som er kommet inn. Vi har ikke trukket noe til administrasjon. Men når vi får nok faddere, tror jeg vi er nødt til å ta litt administrasjonsutgifter.- Har 200 kroner i måneden fra alle disse fadderne kommet frem til barna?- Alle fadderne betaler ikke hver måned. Men pengene har kommet frem. Da vi skulle sende penger i dag, fikk jeg beskjed om at det var 14.000 inne på kontoen til Etiopia, og de sender vi. Så skriver jeg til dem hva de skal bruke dem til.- Hvor mye sendte dere i fjor?- Jeg har ikke regnskapet foran meg, men arbeidet i Etiopia startet i slutten av august. Alle pengene som har kommet siden september har gått direkte dit. Jeg tror vi har sendt mellom 70.000 og 80.000 kroner. Jeg forstår at du gjerne vil være sikker. Det er to forskjellige arbeid her nå. Det er fadderavdelingen og noe som heter VBC-Nødhjelp.- Er ikke Visjon Norge Misjon og VBC-Nødhjelp det samme?- Det har vært mye rundt VBC-Nødhjelp, derfor sier jeg at dette ikke drives av VBC-Nødhjelp, men fadderarbeidet her. Det har tidligere vært innsamlingsaksjon der det ble sagt at 10 prosent går hit og dit, og det stemte ikke. Likevel får det folk til å føle at man ikke kan være trygge, og etter hvert prøvde vi å nedlegge VBC-Nødhjelp og bruke det andre.- Så Visjon Norge Misjon og VBC-Nødhjelp er egentlig det samme?- Nesten. Men vi driver ikke innsamlingsaksjon gjennom andre kontorer lenger. Det eneste er at vi viser det på TV. Hvis noen er interessert, kan de ringe et nummer hvor de automatisk blir trukket 100 kroner.- Jeg har ikke lagt merke til at dere har hatt fadderordning før?- Vi har hatt det, men vi har ikke reklamert for det. Vi begynte med det for kanskje fire år siden.- Hvordan fikk dere faddere hvis dere ikke reklamerte?- Vi har bare hatt to TV-programmer om fadderordningen, men vi fikk så mange. Det var enorm respons!Det samme må i høy grad sies om andre deler av innsamlingsarbeidet på den kristne TV-kanalen. Kapital ble nylig oppringt av en kvinne som var bekymret for givergleden til sin 80 år gamle mor i Haugesund.- Min 80 år gamle mor ser på TV-kanalen hele tiden, og tok opp lån på leiligheten for å donere 100.000 kroner til dem, sier hun. - De ber hele tiden om penger for å få kunne drive TV-kanalen og dermed bringe ut sitt budskap. Jeg tror ikke det er noe enestående med min mors tilfelle. Jeg har hørt på budskapet på kanalen om at jo mer du gir, jo mer velsignelse får du, så vi er sikkert ikke alene om å bekymre oss, sier hun.Vi kommer likevel ikke bort fra at midler som brukes til TV Visjon Norge, den første skandinaviske kristne TV-kanalen som sender 24 timer i døgnet, også kommer fra stiftelsen VBC, som angivelig bedriver nødhjelp. Både selger av den tidligere barnevernsinstitusjonen Åsgård i Øvre Eiker (Buskerud Fylkeskommune) og megler (Dialog Eiendomsmegling) bekrefter overfor Kapital at det er Visjon Bibel Center som er kjøper av eiendommen.Hvor pengene som tilfaller fattige barn gjemmer seg i regnskapet til VBC, er et mysterium. Stiftelsen fikk drøyt fem millioner kroner i tilskudd/gaver i 2003, og hadde salgsinntekter i omtrent samme størrelsesorden. Likevel er det ikke mulig å avlese en eneste pengegave i regnskapet. Lettere er det å avlese at de brukte seks millioner kroner på eiendom.At de har sendt inn årsmøteprotokoll istedenfor årsberetningen for 2002 er kanskje en bagatell, men det som fanger vår interesse, er at det er tatt ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten at det er redegjort for i årsberetningen eller i en note i regnskapet. Hvis årsresultatet fra 2002 tillegges egenkapitalen de allerede hadde fra 2001, skulle nemlig egenkapitalen vært rundt 4,4 millioner kroner i 2002, ikke 2,5 millioner som den er bokført til.- Dette er helt utradisjonelt, sier statsautorisert revisor Knut Østbye i RevisorGruppen Mæland & Østbye.- Dette regnskapet er i beste fall lite opplysende. Normalt skal utdelinger fra stiftelser rapporteres over resultatregnskapet, og det ideelle er å følge bestemmelsen i den tidligere stiftelsesloven om at legatporsjoner eller ytelser fra offentlige stiftelser skal spesifiseres i noter til regnskapet. Stiftelser er jo i utgangspunktet en virksomhet somgir kapital til et øremerket godt formål, og det ivaretas nettopp med kravet til noteopplysning, sier Østbye.De som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak.Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle "snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk."Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.Visjon Bibel Center - eller VBC Bibelen For Alle som det het da - ble også opprettet i 1989. Den gang dreide det seg stort sett om å gi bibler til Moskva. Siden har de bedrevet ulike former for mer eller mindre tvilsomme innsamlingsaksjoner.Nå kaller de seg Visjon Norge Misjon, samler inn penger blant annet gjennom en fadderordning for fattige barn, og har 24 timers TV-sendinger i hele Norden. Menigheten bak selskapene kaller seg Power House.Pastor Jan Hanvold skapte overskrifter i mediene da han på NRK2s sendefrekvens nyttårsaften sa at Gud brukte flodbølgekatastrofen for å kapre tilhengere. Utspillet sikret ham også en høy og langvarig plassering på tullingtoppen på internett (), med følgende begrunnelse:"Så har da enda en såkalt 'pastor' gjort sin absolutte inntreden i tullingenes rekker. Hanvold er tidligere grundig avslørt som sjarlatan i Kapital med en rekke svært så tvilsomme innsamlingsaksjoner, konkurser og fengselsstraff. Nå har han behendig tatt tak i den fryktelige naturkatastrofen i Sørøst-Asia og presterte å komme med følgende utsagn på sin 'religiøse' TV-kanal TV Visjon Norge: 'Gud tillot flodbølgekatastrofen slik at folk skulle vende seg i retning kristendommen!'.Som om denne idiotuttalelsen ikke var nok, framkom dette usympatiske vesenet med følgende kraftsalve: "Det var de mest ekstreme muslimske områdene som ble rammet i Indonesia. (...) Og det er jo ingenting å legge skjul på at Thailand er et stort horehus, det er sex-industriens mekka!" Jeg har vel ikke lov til å kalle denne 'pastoren' et svin - men jeg har en sterk oppfatning av at 'nøff-nøff' må være en viktig del av hans vokabular!! Nei, her må vi spikre denne forvrøvlede narren på Tulling-korset slik at folk kan vende seg fra hans form for religionsutøvelse."