"Rev i seilene" for Petrolia

- Vi trenger å få litt rev i seilene og nå er vi godt i gang, sier Petrolia Drillings Lars Moldestad.

Administrerende direktør Lars Moldestad i Petrolia Drilling sier til TDN Finans at selskapet er godt posisjonert for å få en høyere rate på den neste SS Petrolia-kontrakten. Han mener Administrerende direktør Lars Moldestad i Petrolia Drilling sier til TDN Finans at selskapet er godt posisjonert for å få en høyere rate på den neste SS Petrolia-kontrakten. Han mener dagens intensjon om en seksmåneders kontrakt er ideell i forhold til dette. om en seksmåneders kontrakt er ideell i forhold til dette. -Intensjonsavtalen vår har en løpetid og lengde som gjør at vi fortsatt er i en god situasjon i forhold til økte fremtidige rater slik at vi kan ta del i det offshoremarkedet som kommer i slutten av 2006 og i 2007. Litt av bakgrunnen for å ikke bindes opp til en lengre kontrakt enn seks måneder er at vi da kan agere i forhold til det markedet som de fleste tror vil vare i hvert fall ut 2007-2008, sier Moldestad.- Vi trenger å få litt rev i seilene og nå er vi godt i gang, avsluttet toppsjefen.Petrolia Drilling-aksjen stiger seks prosent til 1,41 kroner.